Czym jest rejestr dłużników i jak go sprawdzić?

Długi – to słowo, które w wielu z nas wzbudza negatywne odczucia. Problemy finansowe nie omijają nikogo z nas, jednak nie każdy trafia do ogólnopolskiego i ogólnodostępnego rejestru dłużników. Tak zwana czarna lista dłużników to spis osób fizycznych, jak i firm mających zaległości i zadłużenia finansowe. W przypadku firm próg zadłużenia decydujący o trafieniu na tę listę wynosi 500 złotych, a osób prywatnych – 200 złotych. Jak można trafić na taką listę? Jakie są tego konsekwencje? I gdzie można sprawdzić aktualny rejestr dłużników?

Lista dłużników – jak działa rejestr dłużników?

Dane o zadłużeniach mogą w ściśle określonych przypadkach trafić do jednej z czterech istniejących w naszym kraju biur informacji gospodarczych, w skrócie BIG. Jakie warunki muszą być spełnione, by trafiła tam informacja o jakimś długu? O progu finansowym wspomnieliśmy już na wstępie – jest on naprawdę niewielki. Ponadto dług musi wynikać z zawartej wcześniej umowy sprzedaży czy innego dowodu transakcji, na przykład faktury czy rachunku. Od wymagalnego terminu płatności musi upłynąć co najmniej 30 dni. Na miesiąc przed umieszczeniem czyichś danych na liście dłużników, trzeba wystosować do tej osoby odpowiednie oświadczenie z informacją o takim zamiarze oraz konsekwencjami jego spełnienia. Należy pamiętać, że by wpisać kogoś do rejestru osób zadłużonych, dług wynosić musi minimum 500 zł. Po spełnieniu opisanych wymagań przedsiębiorca może wpisać na czarną listę Klientów spóźniającymi się z płatnościami. Dzięki temu inni przedsiębiorcy, mający wgląd w taki rejestr, zostają ostrzeżenie przed transakcjami z nieuczciwymi osobami.

rejestr dłużników

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy dług został stwierdzony przez sąd – wtedy nie ma znaczenia wysokość kwoty ani termin spłaty, informacja o takim zadłużeniu od razu powinna znaleźć się w BIG. Należy wysłać zawiadomienie do dłużnika wraz z wezwaniem do zapłaty. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni od otrzymania informacji, należy wpisać go na listę dłużników. Czynności tej mogą dokonać zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Rejestr dłużników to niezbyt pochlebna lista, co więcej, znalezienie się na niej niesie za sobą kolejne kłopoty finansowe.

Dłużnicy – lista osób prywatnych

W przypadku osób prywatnych znalezienie się na czarnej liście dłużników automatycznie uniemożliwia wzięcie jakiegokolwiek kredytu i pożyczki w banku, ale też w instytucjach pozabankowych. Pierwszą rzeczą, jaką weryfikuje bank, gdy otrzymuje wniosek kredytowy, jest wierzytelność osoby składającej wniosek. Jeżeli figuruje ona w BIG, jej wniosek na pewno zostanie odrzucony.

rejestr dłużników

Oprócz tego problemem może okazać się robienie zakupów na raty, zakup telefonów w abonamencie, a nawet założenie telewizji kablowej czy Internetu. W takiej sytuacji firmy mogą nie chcieć podpisać umowy z dłużnikami, chroniąc własne interesy.

Jak sprawdzić czarną listę dłużników?

Jeżeli prowadzimy własne przedsiębiorstwo, warto regularnie sprawdzać rejestr dłużników, by upewnić się, czy na nim nie figurujemy. Czasem zwykłe przeoczenie w płatnościach może skutkować takim wpisem, warto więc mieć rękę na pulsie. Raz na pół roku istnieje możliwość darmowego sprawdzenia czarnej listy dłużników. Aby to zrobić, należy pobrać raport od jednego z biur informacji gospodarczej, np. ERIF.

Advertisement

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.