Dla kogo odzież robocza?

Warunki pracy wymagają na zatrudnionych określone środki ochrony zdrowia. Do jednego z takich czynników zalicza się odpowiednio dobrany ubiór. Według prawa taka odzież może być zapewniona i finansowana przez pracodawcę lub samego zatrudnionego. Jak wygląda to w rzeczywistości? Komu przysługuje odzież robocza, jakie są jej rodzaje i do wykonywania jakich zawodów jest potrzebna?


Odzież robocza czy ochronna – czym się różnią?

Mimo że, te terminy używane są często zamiennie, w rzeczywistości określają inne rodzaje strojów. Tym co je wyróżnia, jest charakter pracy do jakiej zostały przeznaczone. Ubrania ochronne mają za zadanie ochronić pracownika przez zagrożeniami mogącymi uszkodzić jego zdrowie, a nawet życie. Odzież robocza natomiast, ma ochronić prywatny ubiór pracownika przed zabrudzeniami i innymi zniszczeniami. Ten rodzaj stroju może być wybrany przez samego pracownika, pod warunkiem, iż spełnia ono odpowiednie kryteria. Aby zakupić właściwie dopasowane ubranie do panujących norm, najlepiej wybrać sklep BHP.

Dla jakich zawodów ubrania robocze?

Strój roboczy ma zastępować normalny ubiór pracownika. Stosowany jest przy stanowiskach, gdzie występują brudzące substancje, wykonywane obowiązki narażają ubrania na szybkie zniszczenie lub gdzie wytwarzany produkt wymaga zachowania sterylności i higieny. Przykładem odzieży roboczej może być lekarski kitel, fartuch kelnera, kucharza czy stroje pracowników laboratoriów.

Rodzaje odzieży ochronnej

Wyróżnia się trzy rodzaje ubrań ochronnych, podział dokonywany jest ze względu na poziomy zagrożenia jakiemu poddawani są pracownicy:

  • ochrona przed minimalnymi zagrożeniami – ubrania wykonane są z tkanin pyłoodpornych, wodoodpornych, kwasoodpornych, nie podlegają procedurze oceny zgodności
  • ochrona przed wysokim niebezpieczeństwem – odzież chroni przed skrajnymi temperaturami, napięciami elektrycznymi, promieniami jonizującymi lub płomieniami, wykonywana jest przy pomocy najnowszych technologii
  • trzecia grupa odzieży nie zalicza się do żadnego z wyżej wymienionych, w jej zakres wchodzą ubrania przeznaczone dla spawaczy i osób narażonych na działanie silnych substancji chemicznych

Pracownik czy pracodawca – kto kupuje odzież ochronną?

Pracownik nie zawsze musi otrzymać odzież ochronną od pracodawcy. Może on sam dokonać zakupu, warunkiem jest jednak, aby wybrany strój spełniał odpowiednie wymogi, w zależności od wykonywanego zawodu.

Leave a Reply