Szkoda OC, czyli rola ubezpieczyciela w obliczu stłuczki

Kierowcy, poruszający się samochodem zwłaszcza w dużych miastach, muszą liczyć się z tym, że kiedyś będą uczestnikami stłuczki. Stłuczka to zawsze nieprzyjemna i stresująca sprawa, niezależnie od tego, kto jest jej winien. Posiadając opłacone obowiązkowe ubezpieczenie, możemy jednak liczyć na pomoc naszego ubezpieczyciela. Gwarantuje on, że szkoda OC, czyli objęta ubezpieczeniem OC będzie zlikwidowana szybko i sprawnie. Jak to możliwe?

Szkoda OC i procedury ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie OC gwarantuje nam pokrycie kosztów związanych ze stłuczką przez naszego ubezpieczyciela, ale też uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela kierowcy drugiego pojazdu, jeżeli to nie my jesteśmy winni kolizji. Aby tak się stało, szkoda OC, czyli objęta tym ubezpieczeniem, musi zostać zgłoszona ubezpieczycielowi, który ma za zadanie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

szkoda oc

Po stłuczce ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

Powinno ono być wykonane szybko, sprawnie i rzetelnie. Od chwili zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, zakład ubezpieczeń ma czas do 30 dni, aby przeprowadzić postępowanie likwidacyjne oraz wypłacić odszkodowanie. Z kolei w ciągu 7 dni po otrzymaniu zawiadomieniu o zajściu ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować osobę zgłaszającą, jakie dokumenty będą potrzebne do dalszych działań mających na celu określić odpowiedzialności i wysokości świadczenia.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Trzeba przyznać, że w czasie stłuczki mało kto ma na tyle czasu, by kontaktować się od razu z ubezpieczycielem swoim oraz drugiego uczestnika stłuczki. Każdego z nas gonią jakieś terminy, umówione spotkania, do tego dochodzi stres i niejednokrotnie zamieszanie na drodze. Dlatego też powstał program Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

szkoda oc

Uczestnicy programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód mogą skorzystać z pomocy ubezpieczyciela w wyegzekwowaniu odszkodowania.

Na czym on polega? Dzięki niemu nie musimy kontaktować się z ubezpieczycielem sprawy , aby uzyskać odszkodowanie. Cały ten proces spada na naszego ubezpieczyciela, który w naszym imieniu dostarcza wszelkie niezbędne dokumenty i uzyskuje odszkodowanie, które później nam wypłaca. Wystarczy jeden telefon do naszego ubezpieczyciela po stłuczce, by szkoda OC oraz należne nam odszkodowanie zostały uregulowane. Istotnym warunkiem skorzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkód jest to, by stłuczka nie miała miejsca z naszej winy. Tylko wtedy możemy liczyć na pomoc w kwestiach formalnych oraz uzyskanie odszkodowania od swojego ubezpieczyciela.

Leave a Reply