PPE – Pracownicze Programy Emerytalne

Emerytura to dla wielu osób temat budzący wiele emocji. Niejeden zastanawia się, w jaki sposób mógłby dodatkowo zabezpieczyć swoją przyszłość i odkładać dodatkowe pieniądze na emeryturę. Odpowiedzią na te potrzeby są Pracownicze Programy Emerytalne, w skrócie PPE.

PPE, czyli Pracownicze Programy emerytalne – czym są?

Pracownicze Programy Emerytalne w ramach trzeciego filaru to sposób na grupowe oszczędzanie na emeryturę ze środków odkładanych na ten cel co miesiąc przez pracodawcę. Ideą programów jest zobowiązanie pracodawcy do odkładania środków na prywatną emeryturę, niezależnie od ZUS-u i OFE.

ppe

Ile ma wynosić ta kwota? Może to być stała kwota lub procent od wynagrodzenia (maksymalnie 7%). Zgromadzonymi środkami może zarządzać towarzystwo ubezpieczeniowe, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) lub zarządzający za granicą.

PPE – korzyści dla pracodawcy

Chociaż przystąpienie do Pracowniczych Programów Emerytalnych nie jest na razie wymogiem, pracodawca może liczyć na pewne korzyści wynikające z wprowadzenia programu w swojej firmie. Chodzi między innymi o zwolnienia fiskalne. Składki są zwolnione z podatków czy z obowiązkowych wpłat na ubezpieczenie społeczne, ponadto koszty prowadzenia programu są jednocześnie kosztem przychodu dla pracodawcy.

PPE – korzyści dla pracownika

Pracownik objęty programem może wypłacić zgromadzone środki po osiągnięciu 60. roku życia, wtedy jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Natomiast po ukończeniu 60. roku życia ma prawo wypłacić wszystkie pieniądze w jeden dzień lub rozłożyć wypłatę na raty. Dla każdego pracownika ta dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę jest korzystna, zwłaszcza że zgromadzone w ten sposób środki nie odbijają się znacząco na co miesięcznej wypłacie, po dłuższym czasie mogą urosnąć do naprawdę pokaźnej sumy, którą można wykorzystać na dowolny cel.

ppe

Więcej na temat Pracowniczych Programów Emerytalnych można przeczytać także TUTAJ.

Leave a Reply