Polski przemysł węglowy

Taśmociąg do węgla kamiennegoPrzemysł węglowy to gałąź należąca do ogromnej grupy przemysłu paliwowo-energetycznego. W świetle ostatnich demonstracji i zbliżających się problemów finansowych tej najważniejszej gałęzi polskiego przemysłu, która ma strategiczne znaczenie dla naszego kraju, warto zastanowić się nad promowanymi w mediach postulatami ograniczania i zamykania kopalni.

Przede wszystkim w telewizji i prasie przewija się wątek, jakoby w krajach rozwiniętych udział przemysłu węglowego wynosił poniżej 1/3, niemniej należy brać pod uwagę, iż nie posiadają one tak bogatych złóż, jak ma Polska, oraz trudniejszych warunków klimatycznych, które często wymuszają większe zużycie energetyczne (chociażby w kwestii ogrzewania mieszkań zimą).  Restrukturyzacja jest dobrym rozwiązaniem, o ile przedstawi się alternatywne sposoby pozyskiwania energii (jak miało to miejsce w przypadku rodzimych paliw i złóż w innych krajach) i zatrudnienie dla zwolnionych górników. Bez uwzględnienia tych dwóch elementów nie można mówić o jakimkolwiek zamykaniu kopalni. Jedno jest pewne – polski przemysł węglowy wymaga dogłębnych i profesjonalnych reform, opracowanych i finansowanych przez wiele lat. Polska to największy producent węgla w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, przemilczany w mediach fakt, iż gospodarka takich krajów jak Australia, Chiny, Indie, Japonia czy Stany Zjednoczone od lat z sukcesem bazuje na węglu kamiennym. Skoro im się udało, dlaczego i Polsce ma się nie udać?

Wagony z węglem

Węgiel najtaniej i najszybciej transportuje się koleją

Zalety polskiego przemysłu węglowego:

  • Szeroka dostępność oraz stosunkowo niski koszt eksploatacji węgla;
  • Funkcja społeczna: zapewnienie miejsc pracy, polepszenie warunków bytowych;
  • Urbanizacja: rozwój miast i infrastruktury komunikacyjnej;
  • Niezależność od dostaw energii zagranicznej;
  • Duże pokłady surowca, największe w całej Unii Europejskiej;
Polskie górnictwo wymaga gruntownych reform zamiast szybkich likwidacji

Polskie górnictwo wymaga gruntownych reform zamiast szybkich likwidacji

Główne grzechy polskich kopalni węglowych:

  • Zbyt wielkie rozdrobnienie firm;
  • Zdecydowanie zbyt duża ilość kadry zarządzającej w stosunku do liczby pracowników kopalni;
  • Zbyt mały nakład na badania naukowe i inwestycje w nowe rozwiązania przemysłowe;
  • Zbyt wielka liczba pośredników, w wyniku których cena polskiego węgla jest droższa niż importowanego surowca;
  • Rażące zaniedbanie zagranicznego eksportu;

Leave a Reply