Jak wygląda transport i logistyka leków?

farmaceutyki

 

Właściwe opakowanie zewnętrzne, zarówno dla pojedynczych produktów, jak i dla ilości typowych dla sprzedaży hurtowej, to niezwykle ważna kwestia w branży medycznej i farmaceutycznej. W grę wchodzi nie tylko kwestia odporności mechanicznej na różnego rodzaju siły i przeciążenia, które występują w transporcie, ale również zachowania maksymalnej higieny sanitarnej i izolacji termicznej. Dzięki temu transport nie wpływa negatywnie na stan przewożonych farmaceutyków. Jak wybrać opakowania, które spełniają te wymagania?

Wymagania, jakie spełniają styropianowe opakowania farmaceutyczne

Opakowania farmaceutyczne muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne globalne wymagania regulacyjne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z nimi podczas dystrybucji, a nawet podczas przechowywania leków i suplementów w domach i placówkach medycznych. Bardzo ważne jest również dostosowanie się producentów do rosnących obaw środowiskowych. Dotyczą one zarówno zjawisk zachodzących podczas produkcji, jak i wpływu zużytych już opakowań na kwestie zrównoważonego rozwoju.

Opakowania styropianowe zwycięsko wychodzą z wszystkich prób i w największym stopniu realizują założenia bezpiecznego transportu i higienicznego przechowywania najbardziej wymagających produktów farmaceutycznych. Dlatego tak wielu producentów, importerów i dystrybutorów leków i środków medycznych chętnie stosuje opakowania na leki Hirsch-Porozell, uzyskując pewność, że sprzedawane przez nich produkty nie ulegną w transporcie i podczas przechowywania żadnym uszkodzeniom.

Odporność i izolacja termiczna farmaceutycznych opakowań styropianowych

Testowanie, produkcja i dostarczanie leków do aptek w dużej mierze zależy od zapewnienia im odpowiednich warunków na czas transportu. Jeśli podczas przewożenia produkty farmaceutyczne mogłyby doznać nieprzewidzianych wahań temperatury, niewątpliwie wpłynęłoby to nie tylko na ich skuteczność i jakość, ale również na bezpieczeństwo zdrowotne przyjmujących je pacjentów.

Spośród wszystkich metod pakowania, sposób, w jaki opakowania styropianowe EPS chronią farmaceutyki i środowisko naturalne naprawdę się wyróżnia. Jeśli wziąć pod uwagę, że około 10% światowej dystrybucji środków farmaceutycznych obejmuje leki wrażliwe na temperaturę, nie można się dziwić, że odpowiedzialni producenci decydują się na stosowanie tego typu rozwiązań. Opakowania styropianowe nie wpływają znacząco na łączną wagę transportu, a skutecznie poprawiają bezpieczeństwo dostaw, zapewniając dobrą izolację termiczną przewożonych produktów.

Leave a Reply