Gaz ziemny najlepszym źródłem energii w domu

Gaz ziemny to jedno z naturalnych źródeł energii na naszej planecie. Coraz częściej korzysta się z niego do ogrzewania wody i domów, za pomocą kotłów gazowych. Wiele przemawia za tym, że jest to jedno z najczystszych i najbardziej ekologicznych źródeł energii, z którego możemy korzystać. Co warto wiedzieć o gazie ziemnym jako surowcu? Jak się go pozyskuje? I jakie zalety mają kotły gazowe?

Gaz ziemny – jego pochodzenie i wydobywanie

Zgodnie z teorią naukowców, gaz ziemny powstawał przez wieki z gnijących resztek roślin i zwierząt, także planktonu. W efekcie materia organiczna zamieniła się stopniowo w ropę, węgiel i gaz pod wpływem drobnoustrojów, ciśnienia wywieranego przez osady w wyższych warstwach, a także ciepła wewnętrznego Ziemi. Złoża gazu ziemnego powstały na skutek gromadzenia się go w przestrzeniach między porowatymi skałami. Mogą one mieć naprawdę imponujące rozmiary. Poszukiwania gazu ziemnego odbywają się przy pomocy nowoczesnych urządzeń, takich jak satelity teledetekcyjne, sejsmika refleksyjna, globalny system lokalizacji i komputery. Sejsmika refleksyjna to metoda pomiarowa rejestrująca odbicia fal dźwiękowych od warstw skał umieszczonych w głębi ziemi i tworząca ich obraz akustyczny. Taki pomiar pomaga utworzyć trójwymiarowy model komputerowy formacji skalnych, które mogą wskazywać na ewentualne złoża gazu ziemnego.

gaz ziemny

Poszukiwanie złóż gazu ziemnego na dnie morskim.

W przypadku poszukiwań gazu ziemnego na dnie morskim wykorzystuje się fale dźwiękowe powstałe na skutek wystrzelenia w morze sprężonego powietrza, pary wodnej bądź wody. Fale sejsmiczne penetrują dno morskie, a potem wracają do hydrofonów przymocowanych na długiej linie do statku badawczego. Na podstawie uzyskanych sygnałów badacze tworzą modele komputerowe, by potem określić, czy w badanej okolicy są jakieś złoża gazu ziemnego. Aby eksploatacja była opłacalna, złoże musi mieć odpowiednio dużo gazu, co pozwalają określić dwa parametry – ciśnienie i rozmiary złoża.

Gaz ziemny w gospodarstwie domowym

Aby z gazu ziemnego można było korzystać w bezpieczny sposób, nawania się go związkami chemicznymi o intensywnym, charakterystycznym zapachu, zawierającymi siarkę. Dzięki temu łatwiej wykryć nieszczelność instalacji gazowej i odpowiednio wcześnie zareagować. Bez wątpienia gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym źródłem energii w porównaniu z węglem czy ropą, gdyż w wyniku jego spalania wydzielana jest minimalna ilość gazów cieplarnianych szkodliwych dla środowiska.

gaz ziemny

Kotły gazowe Junkers to urządzenia, dzięki którym korzystanie z gazu ziemnego w gospodarstwie domowym jest jeszcze bardziej ekonomiczne i czyste. Głównymi zaletami kotłów gazowych są: niskie koszty inwestycji, kompaktowe wymiary urządzenia, minimalna produkcja CO2 oraz możliwość połączenia kotłów z innymi technologiami, na przykład solarnymi. Aby dowiedzieć się więcej o kotłach gazowych marki Junkers, zachęcam do zajrzenia TUTAJ.

Leave a Reply