Stłuczka? Wszystko będzie dobrze!

Stłuczka – u każdego kierowcy słowo to budzi negatywne emocje. Niestety, wypadki i kolizje na drogach zdarzają się codziennie. Dlatego jeżdżąc często samochodem musimy być przygotowani na to, że i my możemy stać się kiedyś jej uczestnikiem. Dobrze dużo wcześniej dowiedzieć się, co w takiej sytuacji zrobić, jakie procedury wchodzą w grę i jak szybko zlikwidować szkody.

Stłuczka, a ubezpieczenie OC

Każdy kierowca posiadający samochód musi też posiadać ubezpieczenie OC. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, które w razie stłuczki czy wypadku upoważnia nas do otrzymania środków pieniężnych na pokrycie szkód. Niejeden uważa, że ubezpieczyciele nie działają na korzyść Klienta, a wręcz przeciwnie – robią wszystko, by nie wypłacić należnych świadczeń.

stłuczka

Stłuczka to nieprzyjemne i stresujące wydarzenie dla każdego kierowcy, warto więc zawczasu przygotować się, by wiedzieć, co wtedy zrobić.

Oczywiście każdy może mieć inne doświadczenia w tej materii, niemniej istnieje pewna procedura, która bardzo ułatwia i przyspiesza ocenę szkody, a co za tym idzie, wypłacenie pieniędzy. Warto dobrze ją znać, by w razie stłuczki przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sprawy.

Jak sprawnie poradzić sobie w obliczu stłuczki?

Pierwsza rzecz, która w obliczu stłuczki będzie interesować naszego ubezpieczyciela, to notatka ze zdarzenia wraz z oświadczeniem sprawcy. Jeżeli stłuczka była na tyle niegroźna, że nikomu nic się nie stało, można ją sporządzić jeszcze przed przybyciem przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Co powinna zawierać taka notatka? Przede wszystkim dane uczestników wypadku, dane kontaktowe świadków (jeśli takowi byli), opis całego zdarzenia i poniesionych szkód, oświadczenie sprawcy o odpowiedzialność za kolizję i podpisy obu stron. Tak sporządzona notatka bardzo ułatwi i przyspieszy procedurę wypłacenia odszkodowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebiegu zdarzenia i określenia winowajcy, należy wezwać policję.

stłuczka

Sporządzenie dokładnej notatki ze zdarzenia bardzo przyspieszy procedury, a co za tym idzie, wypłatę odszkodowania.

Kolejny krok to zgłoszenie się z wnioskiem o likwidację szkody z OC do zakładu ubezpieczeń sprawcy kolizji. Ten zakład przyjmie dokumenty oraz wypłaci odszkodowanie. Niekiedy istnieje możliwość szybkiego złożenia wniosku on-line, co przyspiesza całą procedurę. Coraz częściej zakłady ubezpieczeń umożliwiają też swoim Klientom niejako przejęcie wykonania tych czynności. Oznacza to, że to zakład ubezpieczeń poszkodowanego wypełnia wszystkie formalności, od razu wypłaca odszkodowanie, a później rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Takie rozwiązanie jest dużo wygodniejsze dla poszkodowanego, gdyż nie musi on myśleć o dostarczeniu odpowiednich dokumentów i kontakcie z ubezpieczycielem.

Po przyjęciu wniosku o likwidację szkody z OC sprawcy do sprawy wkracza rzeczoznawca. Jego zadaniem jest dokonanie oględzin samochodu i określenie skali zniszczeń. Na podstawie zebranych informacji w postaci zdjęć i notatek powstaje dokumentacja, od której później zależy przyznanie i wysokość odszkodowania. Dlatego też w interesie poszkodowanego jest to, by umożliwić rzeczoznawcy dokonanie dokładnych oględzin, a także udostępnienie mu dokładnych notatek z przebiegu stłuczki. Po tych krokach zwykle dochodzi do wypłaty odszkodowania.

stłuczka

Jeżeli wszystkie procedury przebiegną prawidłowo, możemy liczyć na szybką wypłatę środków z ubezpieczenia.

Więcej informacji w tym temacie można przeczytać również TUTAJ.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.