Prasa hydrauliczna – jak ją prawidłowo eksploatować i konserwować?

hydraulik

Właściwe funkcjonowanie prasy hydraulicznej przez długi czas jest uzależnione od wielu czynników. Urządzenia te znajdują się w wielu zakładach przemysłowych oraz w budynkach użytku publicznego (np. elementy wind). Używanie prasy wymusza postępowanie zgodnie z instrukcjami oraz jej regularną konserwację.

Dlaczego prasa hydrauliczna wymaga konserwacji?

Nawet prawidłowo użytkowana prasa hydrauliczna może się brudzić, niszczyć i zużywać. Warto wziąć pod uwagę, że jest to złożone urządzenie i konserwacją należy objąć każdą część z osobna. W tym celu przeważnie używa się smaru. Smar pozwala zmniejszyć tarcie i ochronić części urządzenia przed wilgocią i zanieczyszczeniami. 

Konserwacja jest bardzo ważna, by prasa hydrauliczna działała we właściwy, oczekiwany sposób. Zużyte, a nawet zanieczyszczone elementy mogą spowodować duży problem. Bezpiecznym nawykiem powinno być sprawdzenie, czy wszystko jest na swoim miejscu i czy części maszyny nie są zdekompletowane.

Prasa hydrauliczna – jak konserwować różne urządzenia?

Użytkowanie i konserwowanie prasy hydraulicznej czy podobnych urządzeń wymaga znajomości ich mechaniki. Podtypy, takie jak prasa krawędziowa, mogą funkcjonować nieco inaczej, więc zastosowanie tego samego schematu postępowania nie zawsze będzie właściwe. 

Sposób użytkowania i konserwacji może zalecić producent. Jednym z ważnych aspektów obu tych czynności jest kontrolowanie i uzupełnianie w miarę potrzeby poziomu oleju hydraulicznego. Brak oleju utrudnia właściwe poruszanie się elementów maszyny i może spowodować dużo szybsze ich zużycie.

Prasa hydrauliczna – co jeszcze jest ważne?

Prasy hydrauliczne uważa się za bardzo uniwersalne, ale nie każde z tych urządzeń cechują te same właściwości. Niektóre układy znajdujące się np. w windach są dużo delikatniejsze od widowiskowych zgniatarek wszystkiego, co znajdzie się w ich polu rażenia. Użytkowanie i konserwacja takich układów powinny być odpowiednie, żeby zachować jak najdłuższą sprawność działania maszyny.

Podsumowując, prasy hydrauliczne są dość proste pod względem konstrukcji. Ich sprawne działanie jest jednak uzależnione od właściwego użytkowania oraz konserwowania. 

Leave a Reply