Płyny niskokrzepnące

Płyny niskokrzepnące są niezbędne dla prawidłowej pracy silnika. Co więcej stają one przed licznymi wyzwaniami w związku z coraz bardziej nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi silników. Silniki umieszczone pod aerodynamicznymi maskami samochodów muszą zajmować coraz mniej miejsca, a jednocześnie pracować w niezwykle wysokich temperaturach oraz w dużych mocach. Tym samym jednym z największych wymogów stawianych płynom niskokrzepnącym jest tworzenie zamkniętego cyklu życiowego – jeszcze bardziej wydłużonej trwałości eksploatacyjnej, uwzględniając biodegradację środowiska naturalnego.

Nowa generacja płynów niskokrzepnących musi nie tylko chronić układ chłodzenia silników, zarówno starej oraz bieżącej produkcji. Współczesny płyn niskokrzepnący jest skomplikowanym produktem, który przede wszystkim musi sprostać wymaganiom takim jak

  • Właściwa ochrona przeciwkorozyjna
  • temperatura krystalizacji wynosząca -350 stopni Celsjusza
  • temperatura wrzenia wynosząca ł 107,50 stopni Celsjusza.

Niezbędne jest również, aby właściwie dobrany płyn do chłodnic samochodowych właściwie odprowadzał nadmiar ciepła z silnika, gwarantując w ten sposób ochronę przed zatarciem, zwłaszcza podczas silnych wzrostów temperatur oraz maksymalnych obciążeń i prędkości obrotowych. Płyn niskochłodzący musi również zabezpieczać układ chłodzenia silnika między innymi przed zamarzaniem, w przypadku dużych spadków temperatur. Musi także skutecznie chronić układ przed korozją oraz kawitacją, w szczególności elementy metalowe, które tworzą układy chłodzenia silników. Płyn nie może jednocześnie ulegać rozkładowi w przypadku wyższych temperatur ani powodować szlamów i osadów na układzie. Powinien także zapobiegać pękaniu uszczelek, oraz wszystkich elementów gumowych z tworzyw sztucznych. Istotną cechą jest również, aby płyn niskochłodzący odznaczał się wysoką rezerwą alkaliczną. Pozwala to na neutralizacje kwaśnych produktów podczas spalania, które mogą przedostawać się z komory spalania wprost do układu chłodzenia.

W wyniku zmiennego obciążenia pracy silnika wobec różnych warunków eksploatacji samochodu, występować mogą znaczne obciążenia cieplne, przez to zawarte w płynie dodatki mogą znacznie szybciej ulegać się destrukcji oraz zużyciu. Tym samym tradycyjny płyn może obniżać swoje właściwości antykorozyjne, sprzyjając wytrącanie się osadów oraz kamienia kątowego na różnych elementach układu chłodzenia. Przyczynia się to do obniżenia efektywności pracy całego układu chłodzenia oraz pogorszenia warunków funkcjonowania oleju silnikowego. Natomiast tego rodzaju procesy nie zachodzą w przypadku, kiedy zastosowany zostanie płyn do chłodzenia silników nowej generacji, który zawiera inhibitory organiczne. Co więcej inhibitory organiczne nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego, są w pełni biodegradowalne.

Czy producenci podczas przygotowywania receptur płynu niskochłodzącego dobierają pakiet dodatków uszlachetniających, aby w ten sposób wywołać maksymalny synergizm ochrony przeciwkorozyjnej oraz erozji kawitacyjnej nawet przy minimalnym dozowaniu. Natomiast właściwości płynów określa się po przeprowadzonych badaniach, na przykład testach laboratoryjnych oraz badaniach eksploatacyjnych. Jednak zarówno badania laboratoryjne jak i testy stanowiskowe płynów niskokrzepnących mogą być niewystarczające dla pełnej oceny ich przydatności użytkowej. Dlatego konieczne jest prowadzenie badań eksploatacyjnych, aby w ten sposób określić rzeczywiste użyteczność płynów, a także możliwości ich zastosowania w różnych układach chłodzących.

Leave a Reply