BiTurbo i TwinTurbo – czym się wyróżniają?

W każdym samochodzie znajduje się wiele istotnych części, bez których nie mógłby on spełniać swojej roli. Jedną z nich jest turbosprężarka – maszyna wirnikowa składająca się ze sprężarki i turbiny osadzonych na jednym wspólnym wale. Celem turbosprężarki jest doładowanie silnika spalinowego lub kotła parowego. Turbosprężarki różnią się od siebie m.in. pod względem budowy. Wyróżniamy dwa rodzaje: BiTurbo i TwinTurbo.

System BiTurbo

Doładowanie BiTurbo to system dwóch turbosprężarek działających równolegle, mając na celu poprawić sprawność pracy urządzenia doładowującego do zmieniających się warunków obciążenia. Gdy skraca się czas reakcji turposprężarki na chwilowe obciążenia, zmniejszeniu ulega również zakres jej pracy w warunkach nieustalonych. BiTurbo wykorzystuje się głównie w silnikach o większej pojemności skokowej.

biturbo

BiTurbo

Zastosowanie dwóch równoległych urządzeń minimalizuje zjawisko bezwładności turbosprężarki, a także umożliwia pokrycie zapotrzebowania na powietrze dla silnika o dużej pojemności. Warto przy tym zauważyć, że określenie „równoległe” w systemie BiTurbo nie oznacza sposobu, w jaki je połączono ze sobą, lecz na to, że dwa takie same urządzenia wykonują tę samą pracę w jednym czasie. Zastosowanie systemu BiTurbo jest możliwe w silnikach rzędowych, a jest nawet wskazane przy doładowaniu silników widlastych.

System TwinTurbo

TwinTurbo różni się od BiTurbo sposobem pracy. Zastosowano w nim dwie turbosprężarki: jedna mniejsza pracująca w niskim zakresie prędkości obrotowych silnika, a druga duża, która stopniowo się załącza, gdy silnik osiąga coraz wyższą prędkość obrotową, aż w pewnym momencie zaczyna ona odgrywać główną i decydującą rolę w procesie napełniania silnika.

biturbo

TwinTurbo

Zastosowanie dwóch różnych turbosprężarek pozwoliło poprawić efektywność pracy urządzenia w całym zakresie obrotów silnika. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim to, że przy niskim obciążeniu cały strumień objętości spalin oddziałuje tylko na jedną turbinę, a to zdecydowanie poprawia sprawność źródeł doładowania i zmniejsza turbodziurę. Ponadto większa turbosprężarka osiąga optymalną prędkość obrotową w odpowiednim momencie – jeszcze zanim jest ona niezbędna.

Więcej na temat turbosprężarek i innych rozwiązan zastosowanych w samochodach przeczytacie również TUTAJ.

Leave a Reply