87 proc. rekruterów nie udziela informacji o wynagrodzeniu w rozmowie o pracę

rozmowa o prace

Dane z raportu opracowanego przez No Fluff Jobs wskazują, że specjaliści IT z Europy Środkowo-Wschodniej zmieniają miejsce pracy głównie ze względu na warunki finansowe. Czynnik ten jest motorem zmian dla 63 proc. pracujących w branży IT Polaków, 61 proc. Węgrów, 57 proc. Czechów, 53 proc. Słowaków i 51 proc. Ukraińców.

Powody poszukiwania nowej pracy przez specjalistów IT

W drugiej kolejności badani wskazywali chęć zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Ważne dla specjalistów IT są także nowe szanse rozwoju osobistego, które znalazły się na miejscu trzecim. Spośród wszystkich biorących udział w badaniu krajów, na kwestie te najczęściej wskazywali specjaliści z Polski i Czech. Nowe doświadczenia zawodowe są bowiem ważne dla 52 proc. Czechów i Polaków, 51 proc. Słowaków, 49 proc. Węgrów i 48 proc. Ukraińców. Z kolei szanse rozwoju osobistego, okazały się istotne dla 57 proc. specjalistów IT z Czech, 56 proc. z Polski, 55 proc. pracujących w branży Węgrów, 50 proc. Słowaków i 40 proc. Ukraińców.

Poza rozwojem kompetencji i zdobywaniem nowej wiedzy, duże znaczenie dla specjalistów IT ma także kultura pracy. Jak pokazują wyniki badania No Fluff Jobs, ponad połowa specjalistów IT rozpoczyna poszukiwanie nowej pracy w momencie, gdy kultura pracy panująca w obecnej firmie przestaje im odpowiadać. Informacji o kulturze firmy na etapie przeglądania ofert pracy poszukuje co 3. specjalista IT. Także co 3. osoba z branży doświadcza „mikrozarządzania”, czyli stylu zarządzania, cechującego się wysokim stopniem obserwacji i kontroli podwładnych – dla 65 proc. z nich stanowi to powód do zmiany pracy. Niemal połowa specjalistów IT przyznaje, że nie czuje się związana z firmą, w której obecnie pracuje. Dane z badania wskazują, że 52 proc. pracowników branży ma poczucie, że nie ma realnego wpływu na to, co dzieje się w firmie. Dodatkowo, prawie połowa respondentów deklaruje, że ich zdaniem styl zarządzania w organizacjach jest nieodpowiedni.

Biorąc pod uwagę deficyt 600 tysięcy pracowników IT w Europie, istotna jest efektywna rekrutacja i zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwoju, by chcieli świadczyć swoje usługi dla rodzimych firm.

Rekruterzy oczami kandydatów

Juniorzy – początkujący w IT – negatywnie oceniają proces rekrutacji oraz zaangażowanie i przygotowanie rekruterów. Z raportu*, przygotowanego przez No Fluff Jobs wynika, że połowa stawiających w branży IT swoje pierwsze kroki chciałaby uzyskać informacje o wynagrodzeniu, podczas gdy 87 proc. rekrutujących nie udziela tych informacji, a 30 proc. respondentów ocenia, że przekazywane dane są niewystarczające. Juniorzy chcą także otrzymać informację zwrotną po zakończonym procesie rekrutacji – taką potrzebę deklaruje aż 90 proc. badanych. Negatywnie oceniają oni również świadomość rekruterów na temat specyfiki branży, stanowisk oraz technologii – 42 proc. respondentów przyznaje, że rekruterzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, a 34 proc. juniorów twierdzi, że osoby prowadzące rekrutację zadają nieadekwatne pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych.

– Niedobór specjalistów i specjalistek IT jest problemem globalnym. Agencja rządowa Bureau of Labor Statistics podaje, że z początkiem tego roku brakowało 40 mln wykwalifikowanych pracowników na całym świecie. Do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 85,2 mln. Dla Polski kluczowa staje się atrakcyjność rynku IT regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Bliskość kulturowa zdecydowanie ułatwi kandydat(k)om z tego obszaru wdrażanie się w struktury zespołów projektowych, zaś branży HR pomoże usprawnić procesy rekrutacyjne – podsumowuje Magdalena Gawłowska-Bujok COO, No Fluff Jobs.

Efektywniejszy proces rekrutacji w IT

Podczas wydarzenia HR Week, każdego dnia poruszone zostaną aktualne trendy w usprawnianiu procesu rekrutacji, takie jak budowanie dobrych doświadczeń, empatia w sourcingu czy sprawny employer branding. Eksperci opowiedzą również o czynnikach warunkujących skuteczne prowadzenie działań wizerunkowych oraz o tym, jak istotne są kultura dialogu w organizacji i relacje z byłymi już pracownikami.

Leave a Reply